مسـجـدسـليـمان
 
شهر اولین های شیرین و تلخ

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (34)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  هست :

  فعل  هست  به دو شکل می آید:

  الف : هـِدٌ ( با کسره ی کشیده ی حرف   ه   یعنی هست ) که همانند زبان فارسی به آخر آن ، ضمایر متصل فاعلی اضافه می شود، هـِدٌم- هـِدٌی - هـِدٌ- هـِدٌیم - هـِدٌین- هـِدٌِن.  

  ب : به شکل  ضمایر متصل فاعلی   به دنبال اسم یا صفت می آید، گَپُم- گَپی - گَپِ - گَپیم - گَپین - گَپِِن.

  توجه : گَپ هـِدٌُم = گَپُم  یعنی بزرگ هستم.

                                                                                 به ادامه ی مطلب ......


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (33)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  است :

  فعل ربطی  است در انتهای اسم یا صفت می آید:

  الف: اگرآخر اسم یا صفت صامت باشد، به شکل کسره و ه یا  ـه  می آید مانند :  دَر وازِه یعنی در باز است -  گِرـُ نِه یعنی گران است ، سنگین است ( شبیه به زبان فارسی محاوره ای که می گویند: تو ماشینِه یعنی داخل ماشین است ).

                                                                                به ادامه ی مطلب ......


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, زبان بختیاری, واژه های بختیاری, بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (32)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  علامت مفعولی :

  علامت مفعولی یا همان   را   به دو شکل نمایش داده می شود:

  الف -  کسره ی آخر واژه مانند دَستِتِ یعنی دستت را.

  ب -  نِِ ، نَ . برای مثال  درختِ نِ  یا  دِرَختِ نَ  یعنی درخت را. این علامت مفعولی در زبان ترکی هم به همین شکل وجود دارد. این مطلب را از یکی از هموطنان آذری که با هم همسفر بودیم فهمیدم.

  ج - نِ علامت مفعولی هر جا که رسم الخط اجازه دهد، به انتهای ضمایر فاعلی می چسبد مانند مُنِ یعنی به من یا مرا.

  د -  نِ  علامت مفعولی جز در موارد ذکر شده، همیشه با یک فاصله از واژه ی قبل و بعد خود نوشته می شود.

  توجه : در این مجموعه به خاطر شکل خاص نمایش ضمایر فاعلی مفرد، تنها در ضمایر مفعولی اول، دوم و سوم شخص مفرد، علامت مفعولی  نِ  به ضمایر فاعلی می جسبد یعنی مُنِ = مرا - تُنِ = تورا - هُنِ = اورا - یُنِ = آن را- اورا.

                                                                       به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلبمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (31)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  ضمایر متصل فاعلی، مفعولی و ملکی :

  صرف صیغه های مختلف افعال نیز با رعایت همان تفاوتهای جزیی، مانند زبان فارسی است. ضمایر متصل فاعلی و مفعولی نیز تفاوتهای تلفظی با معادل آنها در زبان فارسی دارند مانند ـُم  برای اول شخص مفرد که در فارسی  ـَم  است مانند  گَشتُم  که در فارسی  گَشتَم  ادا می شود. فعل سوم شخص مفرد نیز مانند زبان فارسی ضمیر متصل ندارد.

                                                                           به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, بختیاری, ضرب المثل, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (30)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  علایم جمع :

  یَل  و  گَل  دو علامت جمع در زبان بختیاری هستند که معمولا قاعده ی خاصی برای استفاده از این دو علامت نیست. برخی اسامی با هردو و بعضی تنها با یکی از این دو علامت جمع بسته می شوند مانند کُرگَل  و  کُریَل.

  برخی اسامی با  ا  جمع بسته می شوند (  خلاصه شده ی علامت جمع  ها   ) مانند نونا یعنی نانها.

  برخی با  ـُون ( ـُن ) مانند مِهمِنـُون ، مِهمِنُن یعنی مهمانها. گاهی هم در تلفظ،  نون آخر کلمه ادا نمی شود مانند مِهمِنُو یعنی مهمانان. 

                                                                                 به ادامه ی مطلب .....  


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 29 )

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  حرف  ق :  

  حرف  ق  به دو شکل تلفظ می شود:

  1-  با صدایی شبیه به صدای  غ  در زبان فارسی مانند قدرت. در این حالت بالای حرف   ق  علامت   ٌ  می آید که ربطی به تنوین عربی نداشته بلکه   قٌ   نشان دهنده ی شکلی از تلفظ حرف  ق   است مانند قٌُریَت : با ضمه ی حرف قٌ، قدرت.

  از آنجا که در فونتهای کامپیوتری، علایم  فتحه و ضمه  دربالا یا کنار علامت تنوین دیده نمی شوند، برای حل این مشکل در بخش معنی واژه توضیح داده شده که با فتحه یا ضمه ی حرف قٌ.

                                                                                  به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژههای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 28 )

با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  حرف ربط  و :

  حرف ربط  و  در زبان بختیاری به دو شکل می آید :

  1-  اگر صدای آخر کلمه ی اول صامت باشد،  به شکل   ضمه   روی حرف آخر کلمه ی اول می آید مانند کَسُ کار = کس و کار.

  ۲-  اگر صدای آخرکلمه ی اول مصوت باشد به شکل  وُ  ( واو با ضمه ) می آید مانند : دا وُ دُهدٌَر = مادر و دختر.

                                                                                     به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, بختیاری, زبان بختیاری, ضرب المثل, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 27 )

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ   واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  مصوت  ه - ـه :

  کلماتی که دارای مصوت ه ، ـه هستند در این مجموعه به همان شکلی که در زبان فارسی آمده اند نوشته می شوند با این تفاوت که حرف قبل از مصوت  ه ، ـه  کسره گرفته است مانند  کیزِه  و  شُشتِه. برخلاف زبان فارسی در زبان بختیاری اینگونه کلمات در حالت اضافه به دوشکل نوشته می شوند:

  1-  فقط  کسره می گیرند مانند بَچِه مُ  یعنی بچه ی من

  2-  ه ، ـه  آخر واژه حذف شده و ضمایر متصل ملکی اضافه می گردند مانند :  بَچُم  یعنی بچه ام.   

                                                                                   به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, بختیاری, ضرب المثل, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 26 )

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  مصوتهای بلند در زبان بختیاری نیز شبیه به  فارسی است مانند:

  مصوت آ ا =  آبادٌی یعنی روستا - دار یعنی درخت

  مصوت او =  اوفتا یعنی افتاد، بیفتد -  دوش یعنی دیروز

  مصوت ای =  ایسا یعنی شما - لیش یعنی بد، زشت و کم ارزش.

  توجه : برخی از بختیاری ها خصوصا آنهایی که کمتر درشهر اقامت کرده اند، مصوت بلند   آ  ا   را چیزی بین  آ و ضمه   تلفظ می کنند مانند آنچه در واژه ی   پای  یعنی همه، می بینیم.

                                                                                    به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 25 )

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  مصوتها :

  مصوتهای کوتاه درزبان بختیاری به دو صورت تلفظ می شوند:

  الف- شکل اول شبیه به تلفظ مصوتهای کوتاه در زبان فارسی است مانند:

                                                                                          به ادامه ی مطلب ......

 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 24)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  پیشوندها :

  بی ( علامت فقدان ) :

  بی   به معنی نداشتن در زبان بختیاری به صورت   بِ  و جدا از اسم و با یک فاصله می آید مانند بِ کَس = بی کس - تنها. 

  پیشوند نمی

  پیشوند منفی  نمی  در زبان بختیاری به دو شکل می آید :

  1- به شکل  نِ  و جدا از فعل و با یک فاصله می آید مانند  نِ رُم  یعنی نمی روم.

  2- به شکل  نی  بروزن بی  می آید مانند نی رُم = نی رُوُم.

                                                                                 به ادامه ی مطلب ......


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, القبای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (23)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  تا

  کلمه ی  تا  در زبان بختیاری به چند شکل و معنی می آید:

  الف : به معنای فاصله ی زمانی یا مکانی مانند : زِ مَنزِل تا باقٌ ( از منزل تا باغ ) ، زِ سـُو تا شَو ( از صبح تا شب ).

  ب : گاهی برای مقایسه ی بین دو چیز یا دو شخص به کار می رود مانند یُ تا مُ ( او تا من یعنی او بهتر است یا من ). لازم به توضیح است که در زبان بختیاری برای مقایسه از سه واژه استفاده می شود: تا، وا، یا.

                                                                                     به ادامه ی مطلب .....

 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (22)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  حرف دال :

  حرف دال در زبان بختیاری به دو شکل تلفظ می شود:

   الف -  همانگونه که حرف دال در زبان فارسی تلفظ می شود و در همه جای کلمه می آید مانند دا یعنی مادر.

  ب - شکل خاصی از تلفط   دال  در بسیاری از کلمات مانند زَیدٌِن یعنی زدن، که هیچگاه در ابتدای کلمه نمی آید. در این حالت بالای حرف  دال  علامت   ٌ  می آید که ربطی به تنوین عربی نداشته بلکه   دٌ  نشان دهنده ی شکلی از تلفظ حرف  دال  است.

                                                                                     به ادامه ی مطلب ......

 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, واژه های بختیاری, زبان بختیاری, الفبای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (21)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  صدای ابتدای بسیاری از افعال در زبان بختیاری،  با سه نوع حرکت فتحه، کسره و ضمه ادا می شوند. در این مجموعه پس از ذکر اولین مورد، حرف مشابه با علایم مربوطه ذکر می گردد مانند وَردار = بردار، بلند کن ( وَ ، وِ ، وُ ).

  واژه هایی که به  ان  ختم می شوند:

  در زبان بختیاری کلماتی که آخر آنها  ان  است درهنگام تلفظ، حرف  الف  به ضمه ی کشیده تبدیل می شود مثلا نان به صورت نـُن ادا می شود. اینگونه کلمات در بین طوایف مختلف بختیاری به سه شکل تلفظ می شوند:

                                                                                            به ادامه ی مطلب ......

 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (20)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  بَ  - بَ بَ

  بَه یعنی خوب به شکل  بَ  نوشته می شود.

  بَه بَه در زبان بختیاری به دو شکل تلفظ شده و هرگونه از دو تلفظ ، معنی خاص خود را دارد :

                                                                         به ادامه ی مطلب .....

 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 19)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  آ

  اگر به معنی لقبی برای مردان است جدا نوشته می شود مانند :  آ اَزیز = آقا عزیز - عزیزآقا

  اگر جزیی از اسم باشد چسبیده به اسم نوشته می شود مانند :  آمُلا

                                                                             به ادامه ی مطلب .....

 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, زبان بختیاری, واژه های بختیاری, الفبای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 18)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  حرف خ

  حرف  خ  در زبان بختیاری برخی مواقع به شکل  ه  تلفظ می شود مانند هَوَر = خَوَر، هار = خار، هایه= خایه، هنده = خنده.

  حرف ژ :

  جز چند مورد ( مُژگِنیدٌِن و مُژنیدٌِن یعنی چلاندن لباس، کلمه ی هِژٌ که برای تحریک کردن گاو نر برای جفتگیری به کار می رود، گَژدین، گِژمِه، هَژدَه یعنی هیجده و  اَوِژدُن که نام روستایی در اندکا است )، صدای  ژ  را نمی بینیم و یا من نشنیده ام. کلماتی که این صدا را دارند بجز چند اسم خاص مانند بیژن، منیژه، ژاله و ژیلا، از زبانهای اروپایی به زبان فارسی وارد و مورد استفاده ی بختیاری زبانها هم قرار گرفته اند، با صدای  ج  تلفظ می شوند مانند بیجَن ( بیژن )، منیجه ( منیژه )، جاله ( ژاله )، جیلا ( ژیلا )، ژتون، ژله، و جاکَت ( ژاکت ).

                                                                                    به ادامه ی مطلب ....

 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژههای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 17)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  صرف افعال

  بسیاری از مصدرها و افعال از زبان فارسی وارد زبان بختیاری شده که با اختلافهایی جزیی در زبان بختیاری تلفظ می شوند. این اختلاف تلفظ ها مانند آنچه در مورد واژه ها دیدیم، اکثرا در حد بک یا دو مصوت است مانند : گَشتِن یعنی گشتَن. صرف صیغه های مختلف افعال نیز با رعایت همان تفاوتهای جزیی، مانند زبان فارسی است.

  بیشتر افعال اول شخص مفرد، هم لازم و هم متعدی هستند یعنی دو معنی دارند مانند  اِخُرُم  یعنی  می خورم

  وا

  کلمه ی  وا  به چند صورت در زبان بختیاری می آید :

 1-  اگر به معنی   باید   باشد، جدا از واژه ی بعدی نوشته می شود مانند  وا رُوُم  یعنی باید بروم.

                                                                                        به ادامه ی مطلب ....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, ولژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (16)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  فعل امر 

  در   فعل امر  همیشه   بـِ   به اول فعل اضافه می شود مانند   بِشـُون  یعنی بزن،  بِگُ یعنی بگو ،  بِاَر یعنی آرد کن.

  ماضی نقلی

  فعل ماضی نقلی با اضافه کردن   ـِه  ، ـِ ه   به انتهای   افعال ماضی   ساخته می شود مانند:

  کِشتینِه = کاشته اید 

  رَهدٌِنِه = رفته اند

  گُدٌُمِه = گفته ام با به من گفته است

  بُردیمِه = بُرده ایم - مرا برده ای

                                                                          به ادامه ی مطلب ...... 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, بختیاری, ضرب المثل, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  تسلیت واژه ی کوچکی است برای غمی بزرگ

  هفته ی گذشته یکی دیگر از همکاران خوبمان را از دست دادیم. زمانی که آگهی ترحیمش را نصب بر شیشه ی کتابفروشی شیرانی در بازار چشمه علی مسجدسلیمان دیدم، باورم نمی شد که علی، آن همکار و برادر همیشه خندان وبشاش هم رخ در نقاب خاک کشیده است. یادم آمد تابستان 1363 زمانی که یه همراه دیگر دوستان پس از بازگشایی دانشگاهها در سالن اداره ی آموزش و پرورش شوشتر، سپس در شیراز ، اصفهان و نهایتا در اهواز،  در کلاسهای درس دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کردیم و ..... .

  علی ورناصری همکار خوبمان دارفانی را وداع گفتند. مصیبت را به خانواده ی ایشان و کلیه ی همکاران در آموزش و پرورش مسجدسلیمان تسلیت گفته، از درگاه ایزد منان برای زنده یاد آمرزش و مغفرت الهی و برای خانواده شان صبر و سلامتی آرزو دارم.


برچسب‌ها: همکار, آموزش و پرورش, مسجدسلیمان, دانشگاه, معلم
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد ونام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش حرف  ی  واژه های بختیاری، اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, واژه های بختیاری, فرهنگ لغت, زبان بختیاری, الفبای بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (14)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  مصدرها

  از آنجا که در زبان بختیاری مصدرها با کمی اختلاف در تلفظ، فعل ماضی سوم شخص جمع را هم نشان می دهند، در این مجموعه به ناچارمصدرها ذکر شده و تا حدامکان یکی از افعال مضارع ، ماضی و فعل امر ذکر می شوند زیرا صرف بعضی صیغه های افعال به درک معنی واژه ها کمک زیادی می کند.

  در زبان بختیاری شکل مصدر، با فعل سوم شخص جمع ماضی یکی است و تفاوت تنها در تلفظ آنهاست مثلا گَشتِن  یعنی  گشتن  و نیز بدون تغییر نوشتاری، به معنی  گشتند  است ( همانند آنچه در زبان فارسی محاوره ای می بینیم مثلا گفتن مصدر است و با کمی تفاوت در تلفظ، گفتند یا همان فعل سوم شخص جمع است ).

  کَندِن

 کَندِن در زبان بختیاری معانی و کاربرد مختلفی دارد مانند: کَند به دینس، کند واباد، دز هونسِ کند، درِمنزلِ کند، کند و بدرهد، زمینِ کند، مَردُم کَندِن یعنی مردم جمع شدند ( شبیه به مصدر  GET در انگلیسی ).

                                                                                 به ادامه ی مطلب .....     


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (13)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  صفت

  در زبان بختیاری هم مانند زبان فارسی، ابتدا موصوف و سپس صفت می آید مانند  کُرِ گَپ  یعنی پسر بزرگ ( بین موصوف و صفت هم کسره ی اضافه می آید ).

  صفت نسبی :

  برای ساختن صفت نسبی در زبان بختیاری،  از سه علامت  استفاده می شود:

  1-  ی  مانند  سنگی  یعنی از سنگ ساخته شده

  2-  و  مانند  چِرکو  یعنی کثیف و شلخته

  3-  ین  مانند  جِندین یعنی جن زده

                                                                       به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش حرف ه واژه های بختیاری، اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, واژه های بختیاری, حرف ه, زبان بختیاری, الفبای بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد ونام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش حرف  واو  واژه های بختیاری، اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, زبان بختیاری, الفبای بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (12)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  واو معدوله

  واو معدوله در واژه هایی مانند دو، نوک و خود استفاده نشده است و در اینگونه موارد به جای آن  روی حرف، ضمه گداشته شده است مانند دُ ، نُک، تُ، خُد.

  مصوت  ـُ  یا ضمه همیشه به همین شکل نوشته می شود مانند تُ = تو ، مُ = من، خُت = خودت.

                                                                                     به ادامه ی مطلب ......


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, الفبای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد ونام خدا

  یادی از یک ورزشکار قدیمی

  چندی قبل یکی از بازدید کنندگان وبلاگ، پیامی گذاشته و گله کرده بود که چرا از باستانی کار قدیمی شهر که داردنیا را وداع گفته اند، نمی کنم.حقیقتش را بخواهید از آنجا که از صحت مطلب مطمئن نبودم، دست نگه داشتم تا هفته ی قبل که به مسجدسلیمان رفته بودم به محل مغازه ی ایشان مراجعه کردم و متاسفانه ئریافتم که خبر صحت داشته و یکی از باستانی کاران قدیمی مسجدسلیمان یعنی سید حسینعلی ممسنی، فوت کرده اند.

  درگذشت این بزرگوار را به پسرشان تسلیت گفته و کمی هم باهم صحبت کردیم. این سید بزرگوار متولد 1329 بوده اند. در تمام مدت عمرشان شغل آزاد داشته و با درآمد حاصل ازآن زندگی را می گذرانده اند. حاصل ازدواج ایشان یک پسر و یک دختر است که پسرشان اداره ی مغازه ی پدری را برعهده دارند. از حدود سال 1376 اداره ی زورخانه ی پوریای ولی را برعهده داشته و در این مدت چندین مقام استانی و کشوری را در مسابقات این رشته کسب کرده اند.

  در بهمن ماه 1392 هنگامی که برموتوسیکلت سوار بودند دچار حادثه شده و متعاقی آن سکته ی مغزی کرده و به همین علت داردنیا راوداع گفته اند.

  برای این ورزشکار وارسته مغفرت و بخشش الهی و برای بازماندگان صبرو سلامتی آرزو می کنم.

  در خاتمه مطلبی را که در همین زمینه در فروردین ماه سال 1387 روی وبلاگ گذاشته بودم، عینا نقل می کنم.  

   ( نوشته شده در یکشنبه یازدهم فروردین 1387 )

  در مورد ورزش باستانی پرسیدم كه اقای خواجوی آدرس و شماره تلفن سید حسین ممسنی را به من دادند كه به همراه هیئتی اداره ی زورخانه ی   پوریای ولی ، تنها زورخانه ی مسجدسلیمان را برعهده دارند . سید ممسنی مغازه ی كوچكی در نمره یك كنار مسجد جامع دارند . به ایشان مراجعه كردم و وقتی از هدفم آگاه شد بسیار خوشحال گردید . به گرمی كه صفت بارز باستانی كاران است مرا پذیرفت و توضیحاتی پیرامون زورخانه و ورزش باستانی به من داد و با علاقه ی بسیار ازمن دعوت كرد به زورخانه سری بزنم . پذیرفتم و به همراه ایشان به زورخانه رفتیم ، جایی كه مردان بزرگی را در دامانش پرورش داده بود و بزرگمردانی چون جهان پهلوان تختی نیز در آن ورزش كرده بودند. ساخت این زورخانه در سال 1314 آغاز و در سال 1318  پایان یافته كه بر روی سقف آن هم  نوشته شده آذرماه 1318 . تمام هفته زورخانه  باز است ( زمستانها بعد از ساعت 6  وتابستانها بعد از ساعت 8  بعدازظهر یعنی بعد از اذان مغرب ) و باستانی كاران در آن به ورزش می پردازند . بانی ساخت آن شركت نفت و سازنده اش یك معمار اصفهانی به نام آقای معتمدی بوده است . سبك معماری آن شبیه بناهای اصفهان است. هزینه ی زورخانه از طریق كمكهای مردمی و خود ورزشكاران تامین می شود. در رشته های كباده، چرخ و میل بازی، افرادی چون ابوالفضل طاوسی، هومن ذوالفقاری و فرزاد محمودی مقامهای استانی و كشوری كسب كرده اند. اداره ی تربیت بدنی هم هزینه ی مسافرت ورزشكاران را تا حدودی تامین می كند. مرشد زورخانه حاج علی اكبری فر هستند كه دانشجو بوده ودر انجام تمام امور زورخانه یار و مددكار سید و بقیه می باشد. در انتها گله ی سید را هم بگویم كه ؛ از  بسیاری از مسئولین دعوت كردیم ولی متاسفانه هیچكدام به زورخانه سری نزدند تا مشكلات مارا از نزدیك ببینند؛ .

       روحشان شاد و یادشان گرامی      


برچسب‌ها: زورخانه, پوریای ولی, مسجدسلیمان, سیدحسینعلی ممسنی
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا 

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (11)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادات شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  است 

  فعل ربطی  است، در انتهای اسم یا صفت می آید:

  الف: اگرآخر اسم یا صفت صامت باشد، به شکل کسره و ه یا  ـه  می آید مانند :  دَر وازِه یعنی در باز است -  گِرـُ نِه یعنی گران است ، سنگین است ( شبیه به زبان فارسی محاوره ای که می گویند: تو ماشینِه یعنی داخل ماشین است ).

  ب: اگر آخر اسم یا ضفت،  مصوت باشد، دو حالت پیش می آید:

                                                                          به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژههای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریلفت فایل پی دی اف بخش نون واژه های بختیاری، اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, واژه های بختیاری, فرهنگ لغت, زبان بختیاری, الفبای بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (9)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادت شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  علایم جمع

  یَل  و  گَل  دو علامت جمع در زبان بختیاری هستند که معمولا قاعده ی خاصی برای استفاده از این دو علامت نیست. برخی اسامی با هردو و بعضی تنها با یکی از این دو علامت جمع بسته می شوند مانند کُرگَل  و  کُریَل.

  برخی اسامی با  ا  جمع بسته می شوند (  خلاصه شده ی علامت جمع  ها   ) مانند نونا یعنی نانها.

  برخی با  ـُون ( ـُن ) مانند مِهمِنـُون ، مِهمِنُن یعنی مهمانها. گاهی هم در تلفظ،  نون آخر کلمه ادا نمی شود مانند مِهمِنُو یعنی مهمانان. 

                                                                            به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, واژه های بختیاری, زبان بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (8)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادت شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  حرف عین

  کلماتی که حرف  عین در آنها به کار رفته، در اصل فارسی بوده و وارد زبان بختیاری شده اند. اینگونه واژه ها در زبان بختیاری به این نحو به زبان می آیند:

  الف - اگر در ابتدای کلمه باشد با الف نشان داده شده است مانند اَلق یعنی عقل.

  ب - اگر در وسط کلمه باشد به صورت مصوت کوتاه کشیده می آید مانند جـَفَر یعنی جعفر ، جـَوِه یعنی جعبه.

  پ - اگر در آخر کلمه باشد اصلا تلفظ نشده و قبل از آن مصوت کوتاه کشیده می آید مانند شَـم  یعنی شمع و جَـم یعنی جمع.

   ت- در زبان مردم مسجدسلیمان برخی واژه هایی که در آنها حرف  عین  به کار رفته، ابن حرف اصلا تلفظ نمی شود مانند قلعه که  قَلِه  تلفظ می شود.

   ج- تنها تفاوت در واژه ی  ساعت  است که به یکی از دو شکل نشان داده می شود: سا ـَ ت ، سا اَت.

                                                                                        به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب ا, style type

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (7)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادت شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  مصوتهای مرکب  اَو- اَی :

  الف- مصوت  او  مانند نو. این مصوت در زبان بختیاری به دو شکل تلفظ می شود:

  1- کلماتی که شبیه به زبان فارسی ادا می شوند که فقط واژه ی نو یعنی تازه و جدید را شنیده ام. این شکل از تلفظ تنها  نزد بختیاری هایی است که ساکن شهرها شده اند و گرنه ساکنین روستا و عشایر هنوز هم تلفظ اصلی خود را دارند.

  2- واژه هایی که با فتحه ی قبل از  واو  به زبان می آیند. در نشان دادن تلفظ اینگونه کلمات حرف قبل از و  فتحه دارد مانند شَو یعنی  شب. تلفظ این گروه از کلمات به این شکل آمده است مثلا کلمه ی  اَو  یعنی آب : اَو با تلفظ خفیف واو. درباره ی کلیه ی کلماتی که این مصوت را دارند نیز به همین منوال عمل شده است. توجه داشته باشید که هنگامی که اینگونه واژه ها به حالت اضافه قرار گیرند، واو خفیف کاملا واضح ادا می گردد مانند   اَوِرو   یعنی آب رود که  منظور رودخانه ی کارون است.

                                                                                 به ادامه ی مطلب ....  


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (6)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادت شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  مصوتها

  مصوتهای کوتاه درزبان بختیاری به دو صورت تلفظ می شوند:

  الف- شکل اول شبیه به تلفظ مصوتهای کوتاه در زبان فارسی است مانند:

  فتحه یا اَ  = اَرد یعنی آردکرد -  پَل یعنی گیسو .

  کسره یا اِ =  اِمرو یعنی امروز -  پِل یعنی گاونر.

  ضمه یا اُ =  اُ چُ یعنی آنجا - کُل یعنی کوتاه و کُند.

                                                                              به ادامه ی مطلب ...... 


برچسب‌ها: بختیاری, زبان بختیاری, ضرب المثل, مسجدسلیمان, الفبای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (5)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادت شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  بـِه :

  حرف ربط  به  به همان شکل فارسی و با یک کسره آمده است مانند بِه دَست یعنی به دست.

  کـِه :

  که  نیز به همان شکل فارسی و با کسره ی حرف کاف آمده است مانند جِقِلِه کِه یعنی همان پسری که.

  تا

  کلمه ی  تا  در زبان بختیاری به چند شکل و معنی می آید:

                                                                          به ادامه ی مطلب ......


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش حرف لام تا میم واژه های بختیاری،اینجا کلیک کنید . 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, واژه های بختیاری, فرهنگ لغت, زبان بختیاری, الفبای بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان ( 4 )

 با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادت شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  پای ( همه )

  مصوت بلند ا در واژه ی  پای (یعنی همه )، در زبان بختیاری به شکل خاصی ادا می شود تقریبا بین مصوت بلند  ا  و ضمه . این کلمه به سه شکل می آید:

  1- گاهی اول جمله مانند  پای  هَرفاتُونِ  بِزَنین ( همه ی حرفهایتان را بزنید ).

  2- زمانی بعداز فاعل مانند پیایَل  پای رَهدٌِن ( مردان همه رفتند).

  3- زمانی بین دو اسم مانند دُرگَل  پای  کارانِ کِردِن ( دخترها تمام کارها را انجام دادند ).

                                                                                  به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل بختیاری, بختیلری, واژه های بختیاری, ضرب المثل

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  ضرب المثل های بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان (3)

  با سلام. دوستان عزیز برای اینکه بهتر بتوانید از این مجموعه استفاده نمایید لازم است نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها را که قبلا روی وبلاگ گذاشته ام، یکبار دیگر به دفت مطالعه فرمایید. سعی می کنم هر بار که بخشی از این مجموعه را ارائه می دهم، قسمتی از آن مطاب را هم اضافه کنم. از نظرات و انتقادت شما هم بی نیاز نیستم. موفق باشید.

  نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها:

  صدای ابتدای بسیاری از افعال در زبان بختیاری،  با سه نوع حرکت فتحه، کسره و ضمه ادا می شوند. در این مجموعه پس از ذکر اولین مورد، حرف مشابه با علایم مربوطه ذکر می گردد مانند وَردار = بردار، بلند کن ( وَ ، وِ ، وُ ).

  واژه هایی که به  ان  ختم می شوند:

  در زبان بختیاری کلماتی که آخر آنها  ان  است درهنگام تلفظ، حرف  الف  به ضمه ی کشیده تبدیل می شود مثلا نان به صورت نـُن ادا می شود. اینگونه کلمات در بین طوایف مختلف بختیاری به سه شکل تلفظ می شوند:

 1-  گاهی حرف نون در آخر واژه به زبان آمده و قبل از آن ضمه ی کشیده می آید مانند نـُن.

 2 - گاهی حرف نون تلفظ شده، قبل از آن ضمه ی کشیده آمده و  واو خفیفی  تلفظ می شود مانند نُـون.

 3 - در گویش برخی طوایف هم، نون آخر واژه خذف، واو خفیفی تلفظ و قبل از آن ضمه ی کشیده می آید مانند نـُو.

 توجه : گروه سوم این  واژه ها چنانچه به حالت اضافه درآمده و یا جمع بسته شوند، حرف  واو  کاملا ادا شده و کسره ی اضافه می گیرند مانند  نُوِ تیری  ( نان تیری که نوعی نان محلی است ) یا نُوا یعنی نانها. 

                                                                              به ادمه ی مطلب .......


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش ششم واژه های بختیاری، اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: بختیاری, زبان بختیاری, واژه های بختیاری, فرهنگ لغت, مسجدسلیمان
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

 از آنجا که برای تلفظ ضرب المثل ها باید با تلفظ واژه های بختیاری آشنا بود، بهتر دیدم مطلبی را که تحت عنوان نحوه ی نشان دادن تلفظ واژه ها  در ابتدای مجموعه ی  لغات و اصطلاحات زبان بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان آورده بودم، در اینجا نیز ذکر کنم.

                                                                   به ادامه ی مطلب --------


برچسب‌ها: بختیاری, ضرب المثل, واژه های بختیاری, مسجدسلیمان, الفبای بختیاری

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش حرف کاف واژه های بختیاری، اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: زبان بختیاری, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, مسجدسلیمان, بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  بازهم غم و باز هم فقدان یک دوست

  هفته ی گذشته یکی دیگر از دوستان قدیمی ، همشاگردی دوران دبستان، همشهری، هم محله ای و از ورزشکاران مسجدسلیمان، دارفانی را وداع گفت. آقای رخمت الله اورک که از ورزشکاران و فوتبالیستهای مسجدسلیمان بوده و سالها در این رشته ی ورزسی فعالیت داشت. 

  در مراسم ترحیم ایشان تعداد زیادی از همشهریها، هم مدرسه ای ها، هم محله ای ها، ورزشکاران و ورزشدوستان مسجدسلیمانی شرکت کرده و یاد او را گرامی داشتند.

  در گذشت این دوست و همکلاسی قدیمی را به همه ی مسجدسلیمانی ها، خانواده ی ایشان و نیز برادر گرامیشان آقای جبیب الله اورک هم که از داوران قدیمی فوتبال در مسجدسلیمان هستند تسلیت گفته و برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزو می کنم. 


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, فوتبال, ورزش, رحمت الله اورک, بازار چشمه علی
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ توسط هوشنگ بهرامي

    با یاد و نام خدا

    ضرب المثلها ی بختیاری

    ضرب المثل

   ضرب المثلها جملات کوتاه و موزونی هستند که درزمینه های مختلف و معمولا توسط افراد گمنامی ساخته شده و سازندگانشان نیز مشخص  نیستند. گاهی حادثه ای و یا جمله ای از زبان آدمی معمولی،  سبب پیدایی ضرب المثلی شده است.  پیدایش هر مثل داستانی دارد و ریشه ی بسیاری از ضرب المثلها معلوم نیست. برخی اتفاقات محلی، سبب پیدایش ضرب المثلهایی شده اند که در همان محل کاربرد داشته و برای ساکنین جاهای دیگر مفهومی ندارد مانند گله ناحق میر و یا مثلهایی که بعد از پیدایش نفت و آغاز کار شرکت نفت در جنوب به وجود آمده اندمانند گامبو شرکتی.

                                                                              به ادامه ی مطلب .......


برچسب‌ها: ضرب المثل, بختیاری, زبان بختیاری, مسجدسلیمان

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش چهارم واژه های بختیاری ( بخش حرف ف تا قاف )، اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: زبان بختیاری, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, مسجدسلیمان, بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش دیگری از واژه های بختیاری ( بخش حرف ز تا حرف شین ) ،اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: بختیاری, زبان بختیاری, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, مسجدسلیمان
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد و نام خدا

  دوستان عزیز

  مجموعه ای که تحت عنوان لغات و اصطلاحاتی از زبان بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان جمع آوری کرده بودم، در اینجا به پایان رسید. البته جمع آوری لغات کاری نیست که پایانی داشته باشد و طبعا به واژه های جدیدی برخواهم خورد که آنها را جمع کرده و روی وبلاگم خواهم گذاشت. جا دارد از تمام کسانی که مرا در این کار یاری داده اند، تشکر کنم.

  بخشهایی از این مجموعه را درقالب فایلهای پی دی اف روی وبلاگ گذاشته ام و بقیه ی  مجموعه را نیز به همین شکل ارائه خواهم داد.     

  کار جدیدی را در زمینه ی ضرب المثل های بختیاری شروع کرده ام که آن را هم مانند مجموعه ی لغات، بخش بخش روی وبلاگ می گذارم. نکته ی مهم در مورد ضرب المثلها این است که، براساس تلفظ  مردم مسجدسلیمان بوده و تنها خود ضرب المثل ذکر شده و به کاربرد، ریشه و داستان آن نپرداخته ام. یافتن کاربرد، ریشه و داستان  ضرب المثل کاری است که اگر بگویم تخصصی، گراف نگفته ام و این امر فعلا  از من ساخته نیست.

  امیدوارم دوستان علاقمندی که مشوق من در کار قبلیم بوده اند، در مورد مجموعه ی ضرب المثلها نیز مرا یاری نمایند.

                                                                             با سپاس


برچسب‌ها: زبان بختیاری, واژه های بختیاری, فرهنگ لغت, مسجدسلیمان, بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ توسط هوشنگ بهرامي
  با یاد و نام خدا

  برای دریافت فایل پی دی اف بخش دوم واژه های بختیاری، بخش دوم واژه های بختیاری.


برچسب‌ها: مسجدسلیمان, واژه های بختیاری, فرهنگ لغت, زبان بختیاری
........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد ونام خدا

  لغات و اصطلاحاتی از زبان بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان - بخش (284)

  بخش (284)

  توجه: از آنجا که ممکن است برخی دوستان توضیحات مربوط به علایم نوشتاری را مطالعه نکرده باشند، در هر بخش قسمتی از ابن علامتها به اختصار توضیح داده می شوند.

  دٌ جایگزین صدای خاصی است که در کلماتی مانند دُهدٌَر ( دختر ) به زبان می آید.

                                                                                     به ادامه ی مطلب .....


برچسب‌ها: بختیاری, زبان بختیاری, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, مسجدسلیمان

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد ونام خدا

  لغات و اصطلاحاتی از زبان بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان - بخش (283)

  بخش (283)

  توجه: از آنجا که ممکن است برخی دوستان توضیحات مربوط به علایم نوشتاری را مطالعه نکرده باشند، در هر بخش قسمتی از ابن علامتها به اختصار توضیح داده می شوند.

  دٌ جایگزین صدای خاصی است که در کلماتی مانند دُهدٌَر ( دختر ) به زبان می آید.

                                                                                     به ادامه ی مطلب .......

 


برچسب‌ها: بختیاری, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, الفبای بختیاری, مسجدسلیمان

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد ونام خدا

  لغات و اصطلاحاتی از زبان بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان - بخش (282)

  بخش (282)

  توجه: از آنجا که ممکن است برخی دوستان توضیحات مربوط به علایم نوشتاری را مطالعه نکرده باشند، در هر بخش قسمتی از ابن علامتها به اختصار توضیح داده می شوند.

  دٌ جایگزین صدای خاصی است که در کلماتی مانند دُهدٌَر ( دختر ) به زبان می آید.

                                                                                     به ادامه ی مطلب ...... 


برچسب‌ها: بختیاری, زبان بختیاری, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, مسجدسلیمان

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ توسط هوشنگ بهرامي

  با یاد ونام خدا

  لغات و اصطلاحاتی از زبان بختیاری در زبان مردم مسجدسلیمان - بخش (281)

  بخش (281)

  توجه: از آنجا که ممکن است برخی دوستان توضیحات مربوط به علایم نوشتاری را مطالعه نکرده باشند، در هر بخش قسمتی از ابن علامتها به اختصار توضیح داده می شوند.

  دٌ جایگزین صدای خاصی است که در کلماتی مانند دُهدٌَر ( دختر ) به زبان می آید.

                                                                                       به ادامه ی مطلب .......

 


برچسب‌ها: بختیاری, زبان بختیاری, فرهنگ لغت, واژه های بختیاری, مسجدسلیمان

........ بـــه ادامــــــه ی مــطــلــب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ توسط هوشنگ بهرامي
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ